Eventyr i Elsirdalen

Første pokeraften
Lørdag 11.09.10

Her vil det komme info om hva vi gjorde. Om det er for få som kan, blir det kanskje et kurs i regler / slåsskamp istedet!

Den dagen vi skal spille på blir torsdager.

Hva skjedde med Brindol! :O Uten forvarsel kom det bare masse edderkopper, og utifra størrelsen og mengden tror jeg de ikke kommer fra kjelleren i Mr. Gillurs butikk for dagligdagse anvendelser av magiske objekter. Det er ille men ut ifra hvordan det ser ut nå, så ser det ut som Brindol vil lide samme skjebne som Overlook.

Men ikke alt gikk galt :D En gruppe med frivillige beskyttet noen forsvarsløse i siste liten og var med på å koke opp en brilliant plan for å beskytte omkring to tusen mennesker (og ikke-mennesker)!

Mens FreeRiders løp ut bakveien for å gjøre hvem vet hva, løp disse utvalgte frivillige ut og reddet tre pent fløyelskledde bekjente og to hjelpesløse barn. Det tredje hjelpesløse barnet ble spist levende, men de snakker vi ikke noe om. Stakkar stakkar mor. :( Hvem er det som skal fortelle dette til henne. Hun brukte hele natten å finne sønnen sin i kaoset av alle menneskene som skulle over bruene. Hennes siste håp var at sønnen skulle dukke opp gjennom portalen hun ble tvunget gjennom. Om hun bare hadde vist hva som hadde skjedd :’(

Fra en arcana check innledet av Kyl fikk dere vite at nesten ingen av edderkoppene var egentlig levende. I tillegg hadde mange av edderkoppene et ulikt antall ben, øyne og farge.
Dere flyttet to tusen mennesker over bruene og forsvart dem der ved å sette opp en barrikade mot invasjonen i byen. Edderkoppene ble bare flere og flere og mengden av dem ble større enn noen kunne telle. Sammen med horden kom det en gigantisk edderkopp, som var så stor at den kunne knuse hus ved å tråkke på dem. Når eventyrerne ikke lenger kunne holde tilbake massen med edderkopper kom en kriger i skinnende rustning og sa at alle nå var reddet og skulle gå igjennom portalen han kom ut av. I samme øyeblikk skinnte et sterkt lys fra himmelen og skøyt lyn av ren energi mot edderkoppmonstrumet.

Dere er nå på vei til Harrak.

View
Introduksjonsmøte

Velkommen hit! Dette er vår først post!

Her er Introduksjonen!

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.